• Han Solo Adventures. Hah… jo pelkkä FAQ osoittaa oikean mielenlaadun: “…so I recommend you shoot first for safety’s sake.” (28/08/09 - 0  # )

Kaikkeen pitää osata varautua